• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Ενδεικτικός κατάλογος χημικών αναλύσεων σε ελαιόλαδα


 • Προσδιορισμός ελεύθερων λιπαρών οξέων
 • Προσδιορισμός αριθμού υπεροξειδίων
 • Φασματοφωτομετρική ανάλυση ελαίου στο υπεριώδες( K232, Κ270, ΔΚ)
 • Προσδιορισμός Υγρασίας και Πτητικών στους 103 0C
 • Προσδιορισμός Υγρασίας κατά Karl Fischer
 • Προσδιορισμός Ξένων Υλών / αδιάλυτα στον πετρελαϊκό αιθέρα
 • Προσδιορισμός Κηρών
 • Προσδιορισμός Αλκυλεστέρων
 • Προσδιορισμός Στερολών
 • Προσδιορισμός Ερυθροδιόλης και Ουβαόλης
 • Προσδιορισμός Αλειφατικών αλκοολών
 • Προσδιορισμός της σύστασης σε Λιπαρά Οξέα
 • Προσδιορισμός των trans λιπαρών οξέων
 • Προσδιορισμός Στιγμασταδιενίων
 • Προσδιορισμός 2-Μονοπαλμιτίνης
 • Προσδιορισμός ΔECN 42
 • Προσδιορισμός Αλογονομένων Διαλυτών
 • Προσδιορισμός Διγλυκεριδίων
 • Προσδιορισμός Ολικών Πολυφαινολών
 • Προσδιορισμός Υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων
 • Προσδιορισμός Φθαλικών Εστέρων (Πλαστικοποιητές)
 • Προσδιορισμός Χαλκού Σιδήρου
.