• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Εξοπλισμός

Η CHEM SOLUTIONS διαθέτει ένα από τα ποιο σύγχρονα και εξοπλισμένα εργαστήρια χημικών αναλύσεων εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις και εφαρμογές στον ποιοτικό έλεγχο των λιπαρών υλών και ελαίων και γενικότερα στην ασφάλεια των τροφίμων.


Το εργαστήριο μεταξύ άλλων διαθέτει:
 • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτές ιονισμού φλόγας GC/FID/FID
 • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτές ιονισμού φλόγας και σύλληψης ηλεκτρονίων GC/FID/ECD
 • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με φλογοφωτομετρικό ανιχνευτή και ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων GC /FPD/ECD
 • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας GC/MS
 • Υγρή χρωματογραφία Υψηλής απόδοσης HPLC/RI
 • Φασματοφωτόμετρα UV-VIS
 • Κλιβάνος τέφρας - πυριαντήριο
 • Αγωγιμόμετρο - Πεχάμετρο
 • Συστοιχία εκχύλισης Soxhlet
 • Φούρνο τέφρας
 • Περιστροφικός εξατμιστήρας (Rotary Evaporator)
 • Καταψύκτες, Ψυγεία,
 • Λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός.