• 1
  • 2
  • 3

Διαπιστεύσεις

Το εργαστήριο θέλοντας να διασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 ενώ παράλληλα φέρει και την αναγνώριση από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOOC) συμμετέχοντας κάθε χρόνο σε διεργαστηριακές δοκιμές. Με τον τρόπο αυτό το εργαστήριο διασφαλίζει την αξιοπιστία του και τις υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες του στους πελάτες του. .