• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  • Προσδιορισμός Παραμέτρων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2568/91 και όλες τις τροποποιήσεις του.
  • Προσδιορισμός Παραμέτρων σύμφωνα με μεθόδους που προτείνει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου.
  • Προσδιορισμός Παραμέτρων με βάση Codex Alimentarius, AOCS, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, ISO.
  • Προσδιορισμός Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών επιμολυντών  σε Ελαιόλαδα.
  • Πραγματοποιούνται προσδιορισμοί και χημικές αναλύσεις σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων και τροφίμων. 
.