• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Υπηρεσίες

Η Chem Solutions είναι ένα χημικό εργαστήριο με εξειδίκευση στις αναλύσεις λιπών και ελαίων και ιδιαίτερα στο ελαιόλαδο. Συγκεκριμένα αναλύονται και πραγματοποιούνται χημικές δοκιμές σε ελαιόλαδα, πυρηνέλαια, σπορέλαια φυτικά και ζωικά λίπη, ελαιοπυρήνες, σάπωνες, και εκδίδονται πιστοποιητικά αναλύσεων..